Nombre y Direccion CAT TELEFONO FAX PRECIO ANUNCIO No Hab Cable Air. A Rest. Pisc. Gim Tenis Disco Bus Play.
(502-2) (502-2)
HOTELES CIUDAD DE GUATEMALA
STOFELLA
2a. Av 12-28 Zona 10
**** 339-1878 3310823 75-85   28           Bar    
ALAMO APART-HOTEL
10a. calle 5-60 Zona 9
*** 3320411 3319914 49-57   33              
CARRILLON
5a. Av. 11-25 Zona 9
*** 3609342 3324036 28-33   16              
CASA SERENA APT/HOTEL (B & B)
14 calle 5-09 Zona 10
*** 3682209 3372972 110-140   24              
CENTENARIO
6a. calle 5-33 Zona 1
*** 2380381 2382039 26-32   42                
COLONIAL
6a. Av. 4-19 Zona 11
*** 2381208 2328671 20-27   42              
LOS PROCERES
18 calle 14-53 Zona 10
*** 3682828 3335179 32-44   55              
MAYA EXCELSIOR
6a. Av. 12-46 Zona 1
*** 2382761 2501917 27-32   102         Bar    
PAN AMERICAN (B & B)
9a. calle 5-63 Zona 1
*** 2326807 2326402 54-61   55            
PLAZA
Via 7 6-16 zona 4
*** 3316173 3316824 48-57   64     Bar    
POSADA DE LOS PROCERES
16 calle 2-40 zona 10
*** 3630744 3630746 39-49   17          
RESIDENCIAL REFORMA
Av. Reforma 7-67 Zona 10
*** 3326233 3326233 72-78   28       Bar    
SEVILLA
9a. Av. 12-29 Zona 1
*** 2382226 2328431 35-43   60       Bar    
SUITES CORDOBA
"6a. Av."A" 10-52 Zona 1"
*** 2322602 2322602 47   10              
VILLA ESPAÑOLA
2a. calle 7-51 Zona 9
*** 3323362 3322515 42-47   67       Bar    
Mas Hoteles